Home

Het wondervoedsel spelt


Geschiedenis en overlevering
Oergraan met 8000-jarige geschiedenis.
Wist u eigenlijk, dat spelt (botanisch: Triticum spelta) de "oldie" onder de graangewassen is? Het is minstens 8000 jaar oud ! Het oergraan is de voorloper van de tarwe en werd reeds door de Kelten en de oude Egyptenaren verbouwd. 5000 jaar geleden was spelt als cultuurplant in het zuidwestelijke deel van AziŽ gekend. In de Kaukasus vond men in nederzettingen, die uit de vijfde en zesde eeuw voor Christus dateren, resten van speltaren. Spelt werd in het Oude Testament geloofd als voornaamste broodgraan. Door archeologische vondsten weet men bovendien, dat spelt ongeveer in 1900 voor Christus ook in Midden- en Noord-Europa verbouwd werd. Dit oergraan werd ook driekoren, spelt of Schwabenkorn genoemd. Het begrip stamt oorspronkelijk uit het Germaanse (spelt - splijten) 150 jaar geleden bebouwden de Duitse boeren nog 400.000 hectaren land met spelt. Dat graan was het toenmalige hoofdgraan, in de eerste plaats in Baden-WŁrttemberg. Vandaag de dag vertegenwoordigt het minder dan 10% van deze oppervlakte. Reeds sinds enkele jaren beleeft de spelt een wedergeboorte, waardoor de verbruiker steeds meer producten uit dit gezonde graan ter beschikking staan.

Toen Dr Hertzka in 1945 na de bevrijding door de Amerikanen naar Konstanz aan het Bodenmeer kwam, wilde hij de mensen met een totaal nieuwe natuurgeneeswijze helpen door met de schaarse eenvoudige middelen die er nog restten, een nieuw en zinvol leven te beginnen.
In zijn bagage zaten de medisch-natuurwetenschappelijke boeken van de H. Hildegard van Bingen , een buitengewone christelijke geneeskunde, die nergens ter wereld geŽvenaard is en die totaal anders was dan wat hij gedurende zijn doktersopleiding in Wenen geleerd had.
Hij had zeer bewust voor Konstanz gekozen, omdat hij meende, dat hij vooral in de streek van Baden waar de spelt - het allerbelangrijkste levensmiddel uit de Hildegard Geneeskunde - van oudsher geteeld werd, het meeste succes op genezingen kon verwachten.
Doch het verliep enigszins anders omdat hij bij zijn aankomst in Baden moest vaststellen dat het verbouwen van spelt door de Nazi's verboden werd en hij zich noodgedwongen eerst moest bekommeren om de zwaar gewonde Russische krijgsgevangenen, die dringend medische hulp nodig hadden.
In de leeggeplunderde ziekenhuisapotheken waren nog nauwelijks geneesmiddelen te vinden en zodoende was hij volledig aangewezen op de geneesmiddelen uit de natuur en zijn nieuwe Hildegard Geneeskunde.
Dr. Hertzka heeft heel zijn leven in dienst gesteld van deze nieuwe geneeskunde en hiermee duizenden patiŽnten met groot succes geholpen.
Hij heeft hierover talloze lezingen gehouden en een respectabel aantal boeken geschreven.
Samen met een bevriende apotheker die bereid was om de Hildegard geneesmiddelen te bereiden en de familie Binz, die natuurzuivere spelt verbouwt, heeft hij schitterend pionierswerk geleverd.
Zijn levenswerk wordt nu verdergezet door Dr. Wighard Strehlow die een eigen Hildegard Kurhaus in Allensbach aan het Bodenmeer heeft.
Hij is schrijver van verschillende zeer interessante boeken over deze geneeskunde. Het jaar rond geeft hij lezingen en seminaries voor dokters en geÔnteresseerden.

Het speltgraan is een centraal bestanddeel uit de Hildegard Geneeskunde.
De grote Duitse Mystica en kloosterlinge schreef in haar werk "Physica" (Natuurkunde) het volgende over spelt:
"Spelt is de beste graansoort, het werkt verwarmend en vettend, is hoogwaardiger en milder als alle andere graansoorten. Wie spelt eet, ontwikkelt goed lichaamsvlees.
Spelt leidt tot zuiver bloed, geeft een vrolijk gemoed en de gave van de blijmoedigheid.
Gelijk hoe het bereid wordt, als brood of als een andere spijs gekookt, spelt is in ťťn woord goed en licht verteerbaar.
Hildegard von Bingen werd in 1098 als laatste van tien kinderen geboren en stierf op de toenmalige bijbelse leeftijd van 81 jaar.

Spelt: 'Het wondervoedsel van de Schwaben'.
Spelt bestaat uit een geniale mengeling van vitaminen, mineralen, koolhydraten, vetten, evenals een voor een graansoort hoog eiwitaandeel en rijkelijk balaststoffen.
Daar spelt bijzonder rijk is aan aminozuren, die in het lichaam de productie van vrolijk makende hormonen opwekken, weten we heden bovendien: Spelt maakt gelukkig.
Het consequente gebruik van spelt als basisdieet is aan te bevelen bij alle zogenaamde beschavingsziekten, evenals ter voorkoming ervan.
Spelt heeft nog betere bakeigenschappen dan tarwe. Kenners waarderen de bijzondere geur van dit graan. Speltbroden en speltbroodjes zijn ondertussen in bijna alle bakkerijen te verkrijgen. (Duitsland) Uiteraard kunt u ook zelf uw speltbrood en broodjes thuis bakken.

Spelt bij allergie
In vergelijking tot alle andere levensmiddelen veroorzaakt spelt minder allergie.
Vermoedelijk hebben de "speltgluten" een andere eiwitopeenvolging als de allergie - uitlokkende tarwe.
Derhalve is zuivere spelt zeer aan te bevelen bij tarwe en rogge allergie en bij allergische ziekten.

Spelt voor diabetici
Daar spelt bijzonder licht verteerbaar is en een uitstekende samenstelling van voedingsstoffen vertoont, is het bijzonder geschikt voor mensen met stofwisselingsziekten zoals bijvoorbeeld suikerziekte, waardoor diabetici op deze wijze van een bijzonder uitgebalanceerde voeding kunnen profiteren.

Spelt voor neurodermitispatiŽnten
Neurodermitis is een ver verspreide huidziekte, waarbij voedingsmiddelenallergieŽn als mogelijke veroorzakers van de symptomen gelden. Spelt heeft zich als basisdiŽet bij neurodermitis uitstekend bewezen. Een omschakeling van de voeding op de zuivere graankorrel, draagt meestal bij tot een duidelijke verbetering van de klachten.

Spelt bij oververzuring
Spelt doet het lichaam deugd, onder andere omdat het basisch en derhalve ontlastend werkt - in tegenstelling tot de andere graansoorten - , die ons meestal toch al "zure" lichaam bijkomend belasten.

Voordelen van spelt
Spelt is een graan dat gewoonweg meer kan als andere granen.
Spelt verenigt op ideale wijze de voordelen van een volwaardige voeding: Naast een hoog balaststofgehalte is spelt rijk aan de vitamenen A, E, B1, B2, en niacine, die noodzakelijk zijn voor de functie van de zenuwen, voor een regelmatige stofwisseling en voor de huid.
Ook het aandeel aan waardevolle vetzuren en mineralen (ijzer, magnesium, fosfor en calcium) is hoger dan bij de andere graansoorten. Spore - elementen en vitale stoffen zoals hoogwaardige eiwitten, complexe koolhydraten en vetten evenals opgeslagen zonne-energie in hoge concentratie kenmerken het supergraan.
Men beweert van spelt, dat het de stofwisseling prikkelt, de natuurlijke afweerkrachten versterkt en voor een ontgiften van het lichaam zorgt, daar spelt de nierfunctie activeert.
Speltconsumenten zweren erbij dat spelt de algemene gezondheidstoestand en het prestatievermogen verhoogt.
Metingen van de radioactiviteit door de universiteit van Konstanz na de ramp van Tschernobyl in april 1986 hadden als resultaat, dat de in de daaropvolgende zomer geoogste speltkorrels een tienvoudig mindere stralingshoeveelheid vertoonden dan de tarwekorrels.
Het eng aansluitende speltomhulsel beschermd dus ook onder extreme omstandigheden.

Teelt en oogst van spelt
Speciale kenmerken:
Spelt stelt geen speciale eisen aan de bodem en is extreem beschermd tegen milieu-invloeden.
Spelt werd gedurende lange tijd door de productievere tarwe als hoofdgraangewas verdrongen.
Ook de verwerking van spelt is tijdrovender en duurder als die van de concurrerende granen, omdat de speltgranen zeer vast aan hun omhulsels hangen.
Doch juist in dit feit ligt het grote pluspunt van spelt, namelijk de betere verteerbaarheid.
Spelt is bescheiden, robuust, winterhard en amper ziektegevoelig.
Door permanente vruchtwisseling op de velden wordt het risico op ziekten in het graan van begin af aan geminimaliseerd.
Spelt is een extreem sobere plant, die uitstekend op arme, stenige bodems gedijt en ook een ruw klimaat trotseert. Zijn oogst laat zich door bemesting amper vergroten. Derhalve is spelt ook minder belast met milieugiften als andere graansoorten.
Spelt kan aanzien worden als het zuiverste graan, omdat het op basis van zijn uitstekende schimmel-en ongedierteresistentie zo goed als zonder insecticide, herbicide en pesticide verbouwd kan worden.
Vanuit het huidige ecologische standpunt is spelt ideaal. Al naargelang de verwerking wordt spelt als "GrŁnkern" (melkrijp, onrijp- gedorste als volledig rijp gedorst.
Omdat de speltkorrels ook na het dorsen , vast omsloten blijven, moeten ze voor ze worden gemalen in de molen nog een tweede dorsing ondergaan. De korrels worden mechanisch van het kaf ontdaan, pas dan kan het graan in de molen gemalen worden.